dnes je 20.5.2024

Input:

Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

11.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.1.1 Príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu novelizuje aj Zákonník práce, zákon o sociálnom fonde, zákon o dani z príjmov, zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, štátnej službe colníkov, o Hasičskom a záchrannom zbore, a Zákon o štátnej službe s účinnosť od 1. januára 2019.

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v § 2 písm. d) novo definuje na účely tohto zákona prenocovanie. Prenocovaním sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Uvedená zmena vo vymedzení pojmu prenocovanie sa navrhuje z dôvodu definovania