dnes je 15.4.2024

Input:

Príspevky na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa

20.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1.3 Príspevky na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa

Ing. Veléria Jarinkovičová; Ing. Viera Mezeiová

Za daňový výdavok sa podľa § 2 písm. i) ZDP považuje výdavok (náklad)preukázateľne vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11 ZDP (pričom pri využívaní majetku, ktorý môže mať charakter osobnej potreby a s ním súvisiacich výdavkov /nákladov, je daňový výdavok uznaný len v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov), ak ZDP neustanovuje inak.

Na strane zamestnávateľa upravuje uplatňovanie príspevkov na stravovanie zamestnancov ako daňových výdavkov ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c)ZDP bod 5. Citácia ustanovenie presne znie: „príspevky na stravovanie zamestnancov