dnes je 13.4.2024

Input:

Príplatok zamestnanca za údržbu a vedenie motorového vozidla v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.5 Príplatok zamestnanca za údržbu a vedenie motorového vozidla v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Mám otázku vo veci príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo a vedenie služobného motorového vozidla podľa zákona 553/2003 Z. z..

Zamestnanci majú v pracovnej náplni zakotvenú bežnú údržbu a vedenie motorového vozidla, takže podľa § 14b by nemali poberať príplatok za vedenie a údržbu motorového vozidla.

Na druhej strane zamestnancom, ktorí motorové vozidlo používajú na pracovné účely príspevok môžeme a nemusíme priznať. Postupujeme správne?

Pohľad autora na problematiku:

Príplatok za starostlivosť a vedenie  prideleného služobného motorového vozidla v zmysle § 14b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov patrí zamestnancovi, ak sa o pridelené