dnes je 30.5.2024

Input:

Príplatky za sviatok pre TPP a dohodárov v roku 2019

10.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.23.2.2 Príplatky za sviatok pre TPP a dohodárov v roku 2019

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Mala by som otázku vo veci zákona 553/2003, konkrétne príplatky za sviatok {čiže sa ráta od polnoci do polnoci, alebo podľa prvej rannej zmeny}? A čo príplatky dohodárov, ak sme spoločnosť podľa tohto zákona?

Odpoveď

Pohľad autora na problematiku:

Ustanovenie § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme stanovuje, ktoré ustanovenia Zákonníka práce sa neuplatňujú na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri poskytovaní platu zamestnancom, na ktorých sa vzťahuje tento zákon, zamestnávateľ neuplatní ustanovenia § 43 ods. 1 písm. d), § 96 ods. 3 a 5, § 118 ods. 2 až 4, § 119 ods. 2, § 120 až 122, § 122a ods. 2 až 4, § 122b ods. 2 až 4, § 123 ods. 2 a 3, § 124, § 127 ods. 1 až 3, § 128, § 134 a 135 Zákonníka práce. Na základe