dnes je 30.5.2024

Input:

Príplatky za prácu počas práce cez dni pracovného pokoja pri nočnej zmene v roku 2018

8.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.2.3 Príplatky za prácu počas práce cez dni pracovného pokoja pri nočnej zmene v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Ukončenie PN po priznaní invalidného dôchodku v roku 2018

Naša zamestnankyňa je na dlhodobej PN, z dôvodu podania žiadosti o invalidný dôchodok. Rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku jej ešte nebolo doručené. Voči rozhodnutiu sa chce ešte odvolať z dôvodu, že jej bol priznaný dôchodok len 50 %. Chcem sa spýtať, kedy má ukončiť PN.

Pohľad autora na problematiku:

Problematikou priznania invalidného dôchodku sa zaoberá § 70 zákona č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Podľa neho má poistenec nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal určený počet rokov dôchodkového poistenia a nebol mu priznaný starobný dôchodok.

Ďalej § 71 ods. 1 toho istého zákona, hovorí o tom, že miera poklesu vykonávať zárobkovú