dnes je 21.4.2024

Input:

Príplatky a stravné lektorov v neziskovej organizácií v roku 2018

14.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.21.2.1 Príplatky a stravné lektorov v neziskovej organizácií v roku 2018

Mgr. Michaela Hinnerová


Nezisková organizácia v rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania v opatrovateľských službách zamestnala lektorov, ktorí budú prednášať v uvedenej problematike.

Lektori majú uzatvorené pracovné zmluvy na prednášky 5 x 4 hodiny týždenne + 8-12 hodín v sobotu.

Otázka :

1. Je organizácia povinná zaplatiť lektorom príplatok za sobotu?

2. Je organizácia povinná zabezpečiť lektorom za sobotu stravné?

Odpoveď:

Pohľad autora na problematiku:

Ak nezisková organizácia nebola v zmysle § 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, tak nie je možne pri odmeňovaní zamestnancov použiť tento zákon a v plnom rozsahu sa zamestnávanie zamestnancov neziskovej organizácie riadi Zákonníkom práce.

Za každú