dnes je 13.4.2024

Input:

Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1. 5. 2018

14.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.09.1.1 Príplatky a mzdové zvýhodnenia od 1. 5. 2018

JUDr. Juraj Mezei,PhD.

Od 1. mája tohto roka nadobudol účinnosť zákon č. 63/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa Zákonník práce (ZP). Táto novela okrem iných zmien, zvýšila mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu vykonávanú vo sviatok a zaviedla mzdové zvýhodnenia za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu.

Zvyšovanie mzdových zvýhodnení (okrem mzdového zvýhodnenia za sviatok) sa realizuje v dvoch fázach. Od 1. mája 2018 do 30. apríla 2019 (1. rok) prebieha 1. fáza a po nej, od 1. mája 2019, nasleduje 2. fáza. Pri nočnej práci sa tiež rozlišuje, či zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, alebo nie.

Uvedené mzdové zvýhodnenia za výkon závislej práce sú určené v percentách a odvíjajú sa od minimálnej hodinovej mzdy (okrem mzdového zvýhodnenia za sviatok). Podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov suma