dnes je 17.4.2024

Input:

Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

1.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.8.1 Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

Ing. Ján Mintál, Ing. Vladimír Bartoš, Tax Partner, Crowe Advartis Tax, k.s.


Príloha č. 9 k zákonu č. 222/2004 Z.z. v znení zákona č. 369/2018 Z.z.

ZOZNAM TOVAROV, NA KTORÉ SA MÔŽE UPLATNIŤ OSLOBODENIE OD DANE PRI ZDANITEĽNÝCH OBCHODOCH SPOJENÝCH S MEDZINÁRODNÝM OBCHODOM

Časť I 
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka  Opis tovaru  
2709 00 90  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surovéOstatné 
Časť II 
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka  Opis tovaru  
2710 12 41  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS oktánovým číslom (RON) menej ako 95 
2710 12 45  Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surovéS oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98