dnes je 4.12.2023

Input:

Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z

29.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

27.7 Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z

Ing. Alžbeta Hermanová

ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

Číselné kódy - Opis tovaru - Spoločného colného sadzobníka1)

0201 - Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102

ex 0203 - Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené

ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené

ex 0207 - Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz

ex 0208 - Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené

ex