dnes je 24.2.2024

Input:

Príklady vedenia daňovej evidencie živnostníka v roku 2019

24.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1.2 Príklady vedenia daňovej evidencie živnostníka v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová

Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods. 3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu o

a) príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov

b) daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov

c) hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného