dnes je 28.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru §67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

20.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.49 Príklady ku komentáru §67 Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate

Ing. Juraj Válek, PhD.

Investičným zlatom sa podľa § 67 rozumie je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac, ako aj zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.


Platiteľ dane v rámci svojej činnosti vyrába zlato a pretvára zlato na investičné zlato, pričom nevykonáva inú podnikateľskú činnosť. Od podnikateľa identifikovaného pre daň v Poľsku a od podnikateľa v Spojených Arabských Emirátoch kúpil zlato, ktoré nespĺňalo definíciu investičného zlata podľa § 67 – konkrétne : „Investičným zlatom sa rozumie je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac.” Zámerom kúpy bolo, že zlato následne po kúpe pretvorí na investičné zlato. Platiteľ dane - dodávateľ, po kúpe zlata a jeho pretvorení na investičné zlato dodal druhému platiteľovi dane – odberateľovi, ktorý má sídlo v tuzemsku. Dodávateľ – platiteľ dane dodanie predmetného investičného zlata pre druhého platiteľa dane oslobodil od dane podľa § 67 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty a vo faktúre vyhotovenej pre odberateľa – platiteľa dane uviedol odkaz na § 67 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty („Od dane je oslobodené dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského štátu a dovoz investičného zlata vrátane investičného zlata vo forme certifikátu na alokované alebo nealokované zlato alebo obchodovaného na účet zlata vrátane pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo iné práva týkajúce sa investičného zlata, ako aj obchody týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce futurity a forwardy, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo iných práv týkajúcich sa investičného zlata. Sprostredkovanie dodania investičného zlata v mene a na účet inej osoby je oslobodené od dane.”). Platiteľ dane – dodávateľ môže odpočítať daň ním uplatnenú pri nadobudnutí iného ako investičného zlata v tuzemsku z Poľska podľa § 67 ods. 5 písm.

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk