dnes je 26.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 66 - Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru

13.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.48 Príklady ku komentáru § 66 - Podmienky uplatňovania osobitnej úpravy dane pre vybrané druhy tovaru

Ing. Juraj Válek, PhD.

Osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa § 66 ZDPH nie je možné uplatniť všeobecne na všetok tovar. Druhy tovaru, pri ktorých je možné použiť osobitnú úpravu zdaňovania sú umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti – sú to umelecké diela a zberateľské predmety staršie ako 100 rokov, ako aj použitý tovar, pod ktorým rozumieme hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, iný ako umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti, drahé kovy a drahé kamene. Ďalej platí, že pri obchodovaní s drahými kameňmi a kovmi nie je možné použiť osobitnú úpravu uplatňovania dane.


Platiteľ dane z pridanej hodnoty si na opravu sústruhu objednal priamo od výrobcu, náhradný diel, ktorý nie je nový, ale repasovaný. Dodávateľ k cene 80 eur za kus fakturoval aj 20 %-tnú daň z pridanej hodnoty. Pri predaji nepoužil osobitú úpravu zdaňovania pri použitom tovare, pretože pod pojmom použitý tovar sa rozumie hnuteľný hmotný majetok (tovar), ktorý je vhodný na ďalšie použitie v nezmenenom stave alebo po oprave, čo v podstate znamená, že tovar, ktorý nie je sám o sebe použiteľný a nemá samostatnú a nezávislú funkciu, sa nepovažuje za použitý tovar. Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 66 ZDPH sa teda naň nevzťahuje.


U výrobcu, konkrétnej spoločnosti, si platiteľ dane z pridanej hodnoty objednal sadu ohýbacích segmentov pre hydraulická ohýbačku rúrok 12 t, ktorá nie je nová, ale

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk