dnes je 25.10.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 65 ods. 1 - 7 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

6.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.47 Príklady ku komentáru § 65 ods. 1 – 7 Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry

Ing. Juraj Válek, PhD.


Vyhotovovanie faktúr

Cestovná kancelária pri predaji služieb cestovného ruchu predmetným odberateľom uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 ods. 1 – 7 ZDPH. Pričom na základe ustanovenia § 72 ods. 1 písm. a) ZDPH je cestovná kancelára povinná vyhotoviť faktúru pre služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a taktiež pri prijatí platby pred dodaním tejto služby. Môže vystaviť faktúru alebo zjednodušenú faktúru. Faktúru je povinná vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania služby alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

Vo faktúre musí okrem iných náležitostí uviesť slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie” (§ 74 ods. 1 písm. m) ZDPH) a nesmie vo faktúre uviesť samostatne sumu dane. Pričom pri uvádzaní tejto faktúry do časti A.1. kontrolného výkazu v kolónke „suma dane v eurách” uvedie údaj „0”. Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť faktúru aj pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť daň príjemca služby a to aj ak je dodanie služby oslobodené od dane. V prípade dodania služby sprostredkovania predaja zájazdu cestovnej kancelárie so sídlom a prideleným IČ DPH v inom členskom štáte je tiež povinná

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk