dnes je 25.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

29.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.1 Príklady ku komentáru § 41 Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Oslobodené od dane je prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie podľa osobitného predpisu.21)

(2) Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.


Oslobodené od dane je prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie na ich prevádzkovanie. Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných podobných hier, ktorá je vykonávaná v mene a na účet osoby, ktorá má povolenie na prevádzkovanie podľa osobitného predpisu. Zabezpečením prevádzkovania lotérií a iných podobných hier sa rozumie príjem stávok, predaj žrebov, výplata výhier a ďalšie služby priamo s nimi spojené, poskytované mandatárom.


Spoločnosť uzavrela mandátnu zmluvu na sprostredkovanie predaja stieracích žrebov so spoločnosťou, ktorá je vlastníkom licencie, považuje sa potom odmena za sprostredkovanie predaja stieracích žrebov za oslobodenú od dane podľa § 41 zákona o dani z pridanej hodnoty?

Od dane je oslobodená činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk