dnes je 30.5.2024

Input:

Príklady ku komentáru § 40 Predaj poštových cenín a kolkov

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1 Príklady ku komentáru § 40 Predaj poštových cenín a kolkov

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane je sprostredkovanie predaja platných poštových cenín určených na použitie v rámci poštových služieb, kolkov a iných úradných cenín, ak sa predávajú za nominálnu hodnotu.


Predaj poštových cenín a kolkov je oslobodené od dane v prípade sprostredkovania predaja platných poštových cenín určených na použitie v rámci poštových služieb, kolkov a iných úradných cenín, ak sa predávajú za nominálnu hodnotu.


Či sa predaj diaľničnej známky posudzuje ako úradná cenina a či jej sprostredkovanie predaja je oslobodené od dane podľa § 40 zákona o dani z pridanej hodnoty?

V zmysle zákona č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov účinných od 1. januára 2005 bola založená Národná