dnes je 19.1.2021

Input:

Príklady ku komentáru § 37 Poisťovacie služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.10.1 Príklady ku komentáru § 37 Poisťovacie služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.

(2) Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne17) a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní.18)


Oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Ako aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne (zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a poisťovacia činnosť zdravotných poisťovní (zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov).


Poisťovací agent má uzavretú zmluvu s poisťovňou, podľa ktorej uplatňuje pre poisťovňu pohľadávku z vyplateného poistného plnenia z neživotného poistenia voči zahraničnej tretej osobe. Finančný poradca má uzatvorenú zmluvu s viacerými poisťovňami, pričom táto osoba koná v záujme poisťovne a za sprostredkované poistenie dostáva od poisťovne províziu. Finančný

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk