dnes je 29.5.2024

Input:

Príklady ku komentáru § 36 Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.9.1 Príklady ku komentáru § 36 Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane je vysielanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu okrem vysielania reklám, telenákupu a sponzorovaných programov vrátane ich propagácie.


Oslobodené od dane je vysielanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu okrem vysielania reklám, telenákupu a sponzorovaných programov vrátane ich propagácie.


Či sa vysielanie regionálnej televízie považuje za verejno-právnu televíziu a či jej vysielanie je oslobodené od dane okrem reklám a sponzorovaných programov?

Za verejno-právnu televíziu sa v považuje len Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS. Ak je televízia zriadená ako súkromná, jej vysielanie podlieha dani z pridanej hodnoty vrátane reklám a sponzorovaných programov.