dnes je 5.12.2023

Input:

Príklady ku komentáru § 34 Kultúrne služby

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.1 Príklady ku komentáru § 34 Kultúrne služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované

a) právnickou osobou zriadenou zákonom,14)

b) právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného predpisu,15)

c) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.


Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované právnickou osobou zriadenou zákonom (ako napríklad zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle, zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej filharmónii, zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 183/2000 Z. z.), alebo právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom