dnes je 8.12.2023

Input:

Príklady ku komentáru § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.1 Príklady ku komentáru § 33 Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou

Ing. Juraj Válek, PhD.

Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2.


Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove, ak sú tieto služby dodávané právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac nasledujúcich podmienok. Konkrétne vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb,

Najnovšie články
viac článkov