dnes je 15.4.2024

Input:

Príklady ku komentáru § 32 Služby dodávané členom

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1 Príklady ku komentáru § 32 Služby dodávané členom

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1) Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov politických strán a hnutí, cirkví a náboženských spoločností, občianskych združení vrátane odborových organizácií a profesijných komôr, ak toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž; oslobodený od dane je aj tovar dodaný týmito osobami v úzkej súvislosti s dodanou službou.

(2) Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak

a) všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa § 28 až 41, alebo činnosť, ktorá nie je predmetom dane,

b) tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),

c) táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch a

d) toto oslobodenie od dane nenarušuje