dnes je 26.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

29.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1 Príklady ku komentáru § 31 Výchovné služby a vzdelávacie služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1)

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a) podľa osobitných predpisov,12)

b) právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 ZDPH,

c) ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)

(2)

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa odseku 1.


Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované podľa zákona č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov, zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane sú aj výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac z nasledujúcich podmienok. Ako vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť v plnom rozsahu určený na pokračovanie alebo zlepšenie dodávaných služieb, je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný prospech na výsledkoch jej činnosti, uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny a pri službách, ktoré nepodliehajú povinnosti schválenia ceny, uplatňuje nižšiu cenu, ako za obdobné služby uplatňujú osoby, ktorých cieľom je dosiahnuť takouto činnosťou zisk. Taktiež sú oslobodené od dane sú aj výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ako aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami, ktoré boli v tomto článku bližšie spomenuté osobami,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk