dnes je 24.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosť

15.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.1 Príklady ku komentáru § 29 Zdravotná starostlivosť

Ing. Juraj Válek, PhD.

(1)

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu8) a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok.

(2)

Oslobodená od dane je aj

a) ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia,

b) kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace,

c) poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi,

d) záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou.

(3)

Oslobodené od dane je dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi a krvných prípravkov a materského mlieka.


Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Pričom oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Naopak oslobodená od dane je aj ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia, kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť alebo ústavnú starostlivosť, aj služby s ňou priamo súvisiace, poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi a zubnými technikmi, ako aj záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia poskytovaná v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou. Oslobodené od dane je dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi a krvných prípravkov a materského mlieka.


Na základe požiadavky životnej poisťovne lekár vykonal vyšetrenie budúceho klienta životnej poisťovne za účelom vypracovania posudku pre uzatvorenie životného poistenia. Je takéto vyšetrenie lekára a vypracovanie posudku celé zdanené daňou z pridanej hodnoty?

Ak primárnym účelom lekárskeho vyšetrenia za účelom vydania

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk