dnes je 24.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

8.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Príklady ku komentáru § 21 Daňová povinnosť pri dovoze tovaru

Ing. Juraj Válek, PhD.


Tovar bol dovezený z Turecka do Slovenskej republiky. Na koho sa vzťahujú ustanovenia colných predpisov? Kedy vzniká daňová povinnosť a na čo je viazaný deň splatnosti dane?

Keďže dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie, pri dovoze tovaru do Slovenskej republiky sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. neustanoví inak. Miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje na územie Európskej únie. V prípadoch, ak miestom dovozu je členský štát, v ktorom sa skončia colné opatrenia pod ktorými rozumieme – ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného tovaru alebo ak je umiestnený do slobodného

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk