dnes je 26.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

24.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.53 Príklady ku komentáru § 20 Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi. Pričom nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane v tuzemsku. Ak takýto nový dopravný prostriedok nadobudne osoba registrovaná pre daň podľa § 4 – 7a ZDPH, vzniká tejto osobe daňová povinnosť 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy sa uskutočnilo jeho dodanie, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo dodanie.


Slovenský podnikateľ, ktorý nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorých celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur, je registrovaný pre daň podľa § 7 ZDPH si objednal u nemeckého podnikateľa,

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk