dnes je 20.9.2020

Input:

Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

21.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.52 Príklady ku komentáru § 19 Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

Ing. Juraj Válek, PhD.

Všeobecne platí, že daňová povinnosť pri dodaní tovaru vzniká dňom dodania tovaru. Deň dodania tovaru sa určuje podľa toho, o aký druh tovaru sa jedná, t.j. či sa jedná o hnuteľnú vec alebo nehnuteľnosť.


Deň vzniku daňovej povinnosti pri hnuteľných resp. nehnuteľných veciach

Slovenský dodávateľ, platiteľ dane má

  • uzavretú kúpnu zmluvu, na základe ktorej pre kupujúceho : odovzdá stoly –hnuteľné veci, ktoré vyrobil prepravcovi 30. januára 2017. Dopravca odovzdá tovar kupujúcemu 3. februára 2017. Deň 3. februára 2017 je aj dňom vzniku daňovej povinnosti, pretože prevzatím tovaru kupujúci nadobudne právo disponovať s tovarom ako vlastník. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania hnuteľnej veci okrem prípadov, kedy platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68d ZDPH, kedy daňová povinnosť

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk