dnes je 27.2.2024

Input:

Príklady k § 78a zákona o DPH - Kontrolný výkaz a dobropisy

20.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.76 Príklady k § 78a zákona o DPH – Kontrolný výkaz a dobropisy

Ing. Ján Mintál

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH”) v § 78a ods. 2 písm. c) ustanovuje, že v kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z každej faktúry, ktorá mení pôvodnú faktúru, t.z. z opravnej faktúry. Opravnou faktúrou sa pre uvedené účely chápe každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje, pričom táto faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Údaje z opravných faktúr sa v kontrolnom výkaze vykazujú samostatne v časti C, pričom v časti C.1. sa uvádzajú údaje z vyhotovenej opravnej faktúry dodávateľom tovaru alebo služieb a v časti C.2. sa uvádzajú údaje z prijatej opravnej faktúry príjemcom plnenia. Nadväzujúc na uvedené v zmysle § 78a ods. 7 zákona