dnes je 20.4.2024

Input:

Príklady k § 20 zákona o DPH - Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

18.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.75 Príklady k § 20 zákona o DPH – Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Ing. Juraj Válek, PhD.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom.

Pričom nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského štátu osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň, vzniká dňom nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z