dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k zdaneniu záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov

18.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.3 Príklad k zdaneniu záväzkov podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovník základ dane zistený z výsledku hospodárenia alebo z výsledku hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo upraví o výšku záväzku (alebo neuhradenej časti záväzku) prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa ZDP daňovým výdavkom tak, aby zvýšenie základu dane:

  • predstavovalo v úhrne najmenej 20% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 360 dní,

  • predstavovalo v úhrne najmenej 50% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní,

  • predstavovalo v úhrne najmenej 100% menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku