dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k vyradeniu zásob tovaru podľa § 21 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.13.2 Príklad k vyradeniu zásob tovaru podľa § 21 ods. 2 písm. n) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovými výdavkami podľa § 21 ods. 2 písm. n) ZDP nie sú výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru:

  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,

  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny, okrem bezodplatného odovzdania zásob potravín Potravinovej banke Slovenska a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu,

  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť