dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k výdavkom zahrnované do základu dane u dlžníka po zaplatení podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov

19.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.8 Príklad k výdavkom zahrnované do základu dane u dlžníka po zaplatení podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Súčasťou základu dane len po zaplatení sú od 1.1.2015 položky uvedené v § 17 ods.19 ZDP. Sú to:

  • kompenzačné platby u ich dlžníka vyplácané v zmysle § 22 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach;

  • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty