dnes je 19.1.2021

Input:

Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavku

2.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

23.74 Príklad k uplatneniu DPH z nákupu v Belgicku z pohľadu uznania daňového výdavku

Ing. Ján Mintál


Stavebná spoločnosť vysiela svojich zamestnancov do Belgicka. Platí im ubytovanie, pričom faktúra je vystavená so 6% DPH. Napr. Netto 1 061,32 eur + 6 % BTW 63,68 eur = 1 125 €. Základ dane firma zaúčtovala na 518.AE a DPH na účet 548.AE. DPH za ubytovacie služby za rok je 580 eur, čiže limit je splnený. Firma zistila, že v Belgicku nie je možné žiadať DPH z ubytovania. Bude za týchto predpokladov DPH zaplatená v Belgicku uznaným daňovým výdavkom stavebnej spoločnosti?

Spoločnosť má ešte aj nejaké bločky z nákupu pomocného náradia kde je vyčíslená DPH 21% (pílniky, kotúče, predlžovačky) a osobné ochranné pomôcky - prilby, rukavice, topánky. Je DPH uznaným daňovým výdavkom keď za rok je 45 eur. Firma tiež disponuje bločkami z náradia, kde nie je vyčíslená DPH (suma je iba Totaal). Môže to dať celé do nákladov?

Je pravdou, že vrátenie DPH z ubytovania, jedla, pitia, tabakových výrobkov, spotrebného alkoholu a reprezentačného DPH zaplatenú v Belgicku možné nie je. V takomto prípade možno odporučiť vychádzať z ustanovenia § 19 ods. 3 písm. k) bodu 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „zákon o dani z príjmov”). Ak je teda v príslušnom členskom štáte DPH z ubytovacích služieb neodpočítateľná z dôvodu povahy samotnej služby, je potrebné postupovať podobne ako pri zahrnovaní DPH z prijatých zdaniteľných plnení v tuzemsku bez nároku na odpočítanie. Za tohoto predpokladu firma zahrnie v Belgicku zaplatenú DPH do daňových výdavkov v súlade s § 17 ods. 1

www.szz.sk
www.zps.sk
www.keepi.sk
www.sfa.sk
www.szk.sk