dnes je 13.4.2024

Input:

Príklad k strate z predaja obchodného podielu podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.6 Príklad k strate z predaja obchodného podielu podľa § 19 ods. 2 písm. g) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 19 ods.2 písm. g) ZDP vstupná cena (§ 25a ZDP) obchodného podielu na obchodnej spoločnosti alebo družstve [s výnimkou obstarávacej ceny podielu na akciovej spoločnosti (akcie), pre ktorú platí § 19 ods.2 písm. f) ZDP] sa pri jeho predaji zahrnie do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja. V tomto prípade sa každý predaj posudzuje jednotlivo.

Pri predaji zmenky, o ktorej sa účtuje ako o cennom papieri, sa vstupná cena uzná do daňových výdavkov tiež len do výšky príjmov z predaja. Tak ako pri predaji obchodného podielu, aj pri zmenke sa vstupná cena posudzuje za každý predaj jednotlivo.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej