dnes je 20.5.2024

Input:

Príklad k strate z predaja HM vylúčeného z odpisovania podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov

28.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.7 Príklad k strate z predaja HM vylúčeného z odpisovania podľa § 19 ods. 3 písm. e) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Vstupná cena pri predaji hmotného majetku vylúčeného z odpisovania podľa § ZDP je uznaným daňovým výdavkom. Výnimkou je vstupná cena pri predaji majetku uvedeného v § 23 ods. 1 písm. d) až g), § 23 ods.2 písm. d) a pozemkov nedotknutých ťažbou, kedy možno zahrnúť vstupnú cenu do daňových výdavkov len do výšky príjmu z predaja [ § 19 ods.3 písm. e) ZDP].


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 a 200 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 266 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506