dnes je 20.5.2024

Input:

Príklad k strate z predaja cenných papierov podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov

25.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.9 Príklad k strate z predaja cenných papierov podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa ustanovenia § 19 ods.2 písm. f) ZDP daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) vo výške úhrnu vstupných cien akcií a úhrnu vstupných cien ostatných cenných papierov podľa § 25a ZDP (s výnimkou zmeniek) v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k ich predaju, len do výšky úhrnu príjmov z ich predaja. Úhrn vstupných cien akcií a úhrn vstupných cien ostatných cenných papierov sa sleduje osobitne.

Výnimkou je

  • strata z predaja cenných papierov prijatých na regulovaný trh, ak ich vstupná cena podľa § 25a ZDP nie je vyššia a príjem z ich predaja nie je nižší ako 10 % odchýlka od priemerného kurzu zverejňovaného regulovaným trhom v deň nákupu a v deň predaja cenného papiera alebo ak cenný papier nebol tento deň obchodovaný,