dnes je 13.4.2024

Input:

Príklad k prevádzkovým dotáciám a základ dane z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov

30.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.11 Príklad k prevádzkovým dotáciám a základ dane z príjmov podľa § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.  Podľa účelu poskytnutia sa dotácie delia na dve základné skupiny:

  • investičné dotácie, poskytované na rozvoj podnikateľskej činnosti, tzn. na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

  • neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť (prevádzkové dotácie), poskytované na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov).

Prevádzkové dotácie  sa poskytujú na podporu bežnej podnikateľskej činnosti a výdavky k nim čerpané sa