dnes je 2.10.2023

Input:

Príklad k pravidlám nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov

25.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.13.1 Príklad k pravidlám nízkej kapitalizácie podľa § 21a zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Od 1.1.2015 sa pravidlá „nízkej kapitalizácie” podľa §21a ZDP  vzťahujú na daňovníka – právnickú osobu (dlžníka) účtujúcu v ústave podvojného účtovníctva alebo podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou  alebo daňovníkom s obmedzenou daňovou  povinnosťou so stálou prevádzkarňou na území SR. Pri poskytnutí  pôžičky alebo úveru závislou osobou so stálou prevádzkarňou  na území SR  dlžník  zahrnie do daňových výdavkov  úroky a súvisiace náklady  na prijaté úvery a pôžičky maximálne do výšky 25 % ukazovateľa EBIDTA. Ustanovenie sa použije prvýkrát na úroky plynúce na základe zmlúv o úveroch a pôžičkách pri podaní DP za zdaňovacie obdobie začaté najskôr 1. januára 2015.

Ukazovateľ EBIDTA

Najnovšie články
viac článkov