dnes je 21.4.2024

Input:

Príklad k poskytnutiu sponzorského v športe podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.10 Príklad k poskytnutiu sponzorského v športe podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

S účinnosťou od 1.1.2016 sa v § 52b PÚPP ustanovuje aj účtovanie poskytnutého sponzorského a účtovanie povinnosti vrátiť sponzorské. Poskytnuté sponzorské sa účtuje na ťarchu nákladového účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť, prípadne sa časovo rozlišuje. Účet časového rozlíšenia sa zúčtuje do nákladov postupne počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia. Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe. Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstvo v športe sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Na účte 347 - Ostatné dotácie sa účtuje aj nárok na