dnes je 19.4.2024

Input:

Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov

26.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.2 Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP] . Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov (KP) 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu KP 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu KP 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu KP 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu KP 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu KP 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu KP