dnes je 15.4.2024

Input:

Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmov

30.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.3 Príklad k opravným položkám k pohľadávkam podľa § 21 ods. 2 písm. j), § 19 ods. 3 písm. g), § 20 ods. 10 a 14 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 21 ods. 2 písm. j) ZDP daňovým výdavkom nie je tiež tvorba rezerv a tvorba opravných položiek s výnimkou podľa § 20 ZDP. Súčasne podľa § 19 ods. 3 písm. f) ZDP platí, že daňovými výdavkami je aj tvorba rezerva opravných položiek podľa § 20 ZDP.

Opravná položka (ďalej len „OP” ) sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. OP sa tvoria v účtovníctve  podľa § 18 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva  a následne sa posudzuje ich zahrnutie do daňových výdavkov   podľa § 20 zákona o dani z príjmov. Daňovo