dnes je 20.5.2024

Input:

Príklad k oprave chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a ods. 29 zákona o dani z príjmov

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.7 Príklad k oprave chýb minulých účtovných období podľa § 17 ods. 15 a ods. 29 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

V súlade s § 14 ods. 1 ZDP, sa základ dane právnickej osoby zistí podľa § 17 až § 29 ZDP. Pri zisťovaní základu dane sa podľa § 17 ods. 1 písm. b) ZDP u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, vychádza z výsledku hospodárenia.

Podľa § 2 písm. j) ZDP je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 2 písm. k) ZDP daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom