dnes je 20.5.2024

Input:

Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov

3.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.22.1 Príklad k odpočtu daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 30 ods. 1 ZDP od základu dane právnickej osoby možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Ak je zdaňovacie obdobie kratšie ako rok, daňovník môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty.

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, daňovú stratu odpočítava právny nástupca.

V roku 2018 už nie je nárok na odpočet daňových strát, resp. súčtu neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia 2010 až 2013 (rok 2017 bol posledným rokom na odpočet týchto strát).