dnes je 29.5.2024

Input:

Príklad k odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov

29.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.10 Príklad k odpisu pohľadávok podľa § 19 ods. 2 písm. h) a r) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

§ 19 ods. 2 písm. h) ZDP

Od 1.1.2015 podľa § 19 ods.2 písm. h) body 1 až 6 ZDP odpis pohľadávky u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva je daňovým výdavkom výdavok do výšky

  • odpisu menovitej hodnoty pohľadávky, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov alebo jej neuhradenej časti vrátane príslušenstva, ak bolo zahrnuté do základu dane,

  • odpisu postupníkom uhradenej obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením

  • u daňovníkov, ktorými sú banky a