dnes je 30.5.2024

Input:

Príklad k odpisu majetku poskytnutého na prenájom podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

30.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.5 Príklad k odpisu majetku poskytnutého na prenájom podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Obmedzenie výšky daňových odpisov pri prenajatom majetku je v ZDP ustanovené od 1.1.2015

S účinnosťou od 1.1.2015  sa pri odpisovaní  prenajatého hmotného a nehmotného majetku postupuje tak, že do daňových výdavkov sa zahrnú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie

Ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom len z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí  podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku.  Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného