dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k odpisom nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov

24.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.1 Príklad k odpisom nezahrnutých v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Daňovník môže prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období. V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. ZDP nezakazuje, aby daňovník prerušil uplatňovanie daňových odpisov už v roku, v ktorom uvedie hmotný majetok do užívania.

S účinnosťou od 1.1.2015 je daňovník s výnimkou daňovníka, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a a § 30b ZDP povinný prerušiť uplatňovanie odpisovania hmotného majetku: 

  • pri hmotnom majetku nevyužívanom v príslušnom zdaňovacom