dnes je 27.5.2024

Input:

Príklad k nákladom na reklamu a reklamným predmetom podľa § 19 ods. 2 písm. k) a § 21 ods. 1 h) zákona o dani z príjmov

27.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.4 Príklad k nákladom na reklamu a reklamným predmetom podľa § 19 ods. 2 písm. k) a § 21 ods. 1 h) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Pre uznanie  nákladov na reklamu do daňových výdavkov musia byť splnené predovšetkým základné  podmienky daňového výdavku  zadefinované v § 2 písm. i) ZDP, t. j. musí byť preukázateľné, že uvedené náklady (výdavky) skutočne vznikli, musí ísť o náklady (výdavky) preukázateľne vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a  uvedené náklady musia byť správne zaúčtované z hľadiska ich vecnej a časovej súvislosti.

Osobitné podmienky pre  uplatnenie výdavkov (nákladov) vynaložených  na reklamu  do daňových výdavkov ZDP upravuje  v § 19 ods.2 písm. k).  Zároveň v § 21 ods.1 písm. e) ZDP  vyžaduje, aby takto vynaložené náklady neboli v rozpore  so