dnes je 20.4.2024

Input:

Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

2.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.2 Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom a s výnimkou nezavinených úhynov zvierat, ktoré nie sú na účely tohto zákona hmotným majetkom; škodou nie je preukázaný úhyn alebo nutná porážka zvieraťa do základného stáda.

V súlade s § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov škody nezavinené daňovníkom vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy (zemetrasenie, povodeň, krupobitie, lavína, blesk) alebo spôsobené neznámym páchateľom v zdaňovacom období, v ktorom bola táto skutočnosť  potvrdená políciou sú uznanými