dnes je 19.4.2024

Input:

Príklad k majetku využívaného na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov

23.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.11.3 Príklad k majetku využívaného na súkromné účely podľa § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov sú výdavky (náklady) na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku, okrem výdavkov na osobnú potrebu podľa § 21 ods. 1 písm. i) ZDP, výdavkov súvisiacich s nehnuteľnosťami a zamestnávateľa, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP, a to:

  • vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80%, ak je tento majetok využívaný aj na súkromné účely, alebo

  • v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu.

V súlade s § 24 ods. 8 ZDP sa pri odpisovaní majetku do výdavkov (nákladov) na