dnes je 19.4.2024

Input:

Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov

22.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.5 Príklad k limitácii odpisov luxusných automobilov podľa § 17 ods. 34 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Podľa  § 17 ods. 34 ZDP sa od 1.1.2015 základ dane daňovníka zvyšuje o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2  so vstupnou cenou (§ 25 ) 48 000 € a viac (tzv. luxusné automobily)  a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 € rovnomerným spôsobom odpisovania (§ 27), ak základ dane vypočítaný v daňovom priznaní je nižší ako násobok počtu  týchto osobných automobilov a ročného daňového odpisu vypočítaného zo vstupnej ceny 48 000 € (12 000 €). Ak vykázaný základ dane je vyšší ako