dnes je 30.5.2024

Input:

Príklad k dotáciám na obstaranie odpisovaného majetku a základ dane z príjmov podľa § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.9 Príklad k dotáciám na obstaranie odpisovaného majetku a základ dane z príjmov podľa § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.  Podľa účelu poskytnutia sa dotácie delia na dve základné skupiny:

  • investičné dotácie, poskytované na rozvoj podnikateľskej činnosti, tzn. na obstaranie hmotného a nehmotného majetku,

  • neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť (prevádzkové dotácie), poskytované na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov).

Od 1.1.2008 podľa  § 17 ods. 3 písm. f) ZDP sa do základu dane