dnes je 30.5.2024

Input:

Príklad k dani vyberanej zrážkou a úprava ZD podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.2 Príklad k dani vyberanej zrážkou a úprava ZD podľa § 17 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Do základu dane sa nezahŕňa daň vyberaná zrážkou, pri ktorej je splnená daňová povinnosť alebo pri ktorej daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vyberanú zrážkou ako preddavok na daň v nadväznosti na § 17 ods.3 písm. a) ZDP. V prípade tuzemských daňovníkov je takmer vo všetkých prípadoch príjmov zdaňovaných zrážkovou daňou  platiteľom, ktoré sú  uvedené  v § 43 ZDP, daňová povinnosť vysporiadaná. Výnimku tvoria len príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), u ktorých sa daň vyberaná zrážkou platiteľom považuje za preddavok na daň, ktorý si môže daňovník ako príjemca  započítať na výslednú daňovú povinnosť v podanom daňovom priznaní. 

Všeobecne o dani vyberanej zrážkou:

Vyberanie dane